Geen categorie

Een poortbarrière-primer  Een poortbarrière, ook wel een slagboom genoemd, is een hek of paal die scharniert om de poort in staat te stellen de toegang van voetgangers of voertuigen via een bepaald punt te voorkomen. In de meeste gevallen wordt de onderkant van een poortopstand onder een hoek gezwenkt om te voorkomen dat het voertuig door de poort rijdt. Over het algemeen wordt de onderste helft van een slagboom in een scherpe hoek gedraaid met de rechte rand aan de bovenkant van de poort, dus wanneer de poort gesloten is, strekt de stoeprand zich buiten de hoek van de poort uit.  Het doel van slagboombarrières  Over het algemeen zijn slagboom ontworpen om te voorkomen dat voertuigen via een openbare loopbrug of via een parkeergarage binnenkomen. Dit type poort kan ook worden gebruikt om toegang vanaf een particuliere weg of oprit naar een woning, bedrijf of park te voorkomen. Een belangrijk voordeel van deze poortsystemen is hun flexibiliteit op de plaats van installatie. Ze kunnen op verschillende strategische locaties worden geïnstalleerd, waaronder aan de buitenkant van een toegangsweg, in een gebouw of langs de omtrek van een parkeerplaats.Een automatische poortarmpoort met verlichting kan bijvoorbeeld prima zijn voor woonwijken, waar weinig voertuigen te beschermen zijn.... Read More
ghs-06-giftig GHS 2 min read

GHS

Wat houdt GHS in? GHS staat voor Globally Harmonised Systems of Classification and Labelling of Chemicals. GHS is ontworpen door de Verenigde Naties. En het... Read More